انواع روکش ها

در این کلینیک ساخت انواع روکش های دندانی (PFM - تمام سرامیک - زیرکونیا ) صورت میگیرد.

در این مرکز جهت ساخت روکش از دستگاه اورال اسکنر استفاده می شود بدین صورت که دندانی که نیاز به روکش دارد توسط یک اسکن پیشرفته اسکن شده و تصاویر متعددی از آن در زوایای مختلف گرفته شود.این تصاویر به دستگاه CAD -CAM
منتقل شده و با استفاده از تکنولوژی پرینت سه بعدی شروع به ساختار روکش می نماید.

نکته جالب این است که روکش ساخته شده توسط این روش به دلیل ساخت آن توسط کامپیوتر ، دقت فوق العاده ای داشته و حداکثر تطابق ممکن را دارا می باشد و نیاز به رفت و آمد چندین بار بیمار آن ندارد.

بالا