اهمیت بهداشت دهان و دندان

/ / آموزشی, پژوهشی, دسته‌بندی نشده

 باکتری های موجود در دهان باعث بروز بیماری های لثه ،

پو سیدگی دندان ،ناراحتی های ویروس و دیگر عفونت های شایع دهان در کودکان و بزرگسالان می شود ، بنابر این با رعایت بهداشت دهان و دندان می توان از بیماری از این عفونت ها پیشگیری کرد.

راهکارهای مراقبت دهان و دندان :

۱- مراجعه ی دوره ایی به دندانپرشک بطور متناوب هر شش ماه یکبار

۲- عدم استفاده از نوشیدنی های گازدار

۳- عدم استفاده از غذاهای شیرین و قندی

۴-  عدم مصرف سیگار

۵- مسواک زدن دوبار در روز با خمیر دندان حاوی فلوراید

۶- تمیز کردن روزانه ی بین دندان ها با نخ دندان یا دیگر تمیز کننده های بین دندانی

پوسیدگی در کودکان بعلت مصرف مکرر مواد قندی بخصوص هنگام شب مربوط به عادات فرهنگی و اقتصادی جامعه و تربیت خانوادگی می باشد . پوسیدگی های دندان یکی از شایع ترین بیماری های انسان است که عوامل زیادی مانند میکرو ارگانیسمها،رژیم غذایی،گذشت زمان و خود میزبان در ایجاد آن نقش دارد .

استرپتوکوک موتانس یکی از میکرو ارگانیسمهایی است که در ایجاد پوسیدگی دندان مطرح می باشد.

مطالعات نشان می دهد انتقال این میکروارگانیزم ها به محیط دهان کودک، برای اولین بار توسط مادر یا کسی که از کودک مراقبت میکند صورت می گیرد.

روش دقیق انتقال این میکرو ارگانیزم به محیط دهان کودک به درستی مشخص نیست اما تصور می شود ارتباط تنگاتنگ کودک و مادر و نحوه غذا دادن و همچنین ظرف غذا، در انتقال این میکرو ارگانیزم به دهان کودک  دخیل باشد.