تفاوت انواع ایمپلنت ها

/ / آموزشی, تالیف شده, ترجمه شده

یکی از مواردی که باعث میشود بیماران در انتخاب نوع ایمپلنت مردد باشند تنوع زیاد ایمپلنت میباشد که در واقع تفاوت انواع ایمپلنت ها در قیمت و کیفیت آنهاست.
ایمپلنت ها بر اساس اینکه ساخت چه کشوری باشند و یا تفاوت در سطح و یا میزان آلیاژ با هم تفاوت دارند که این تفاوت روی قیمت انها تاثیر گذاشته و باعث میشود که قیمت آنها ارزانتر یا گرانتر باشد.

مهمترین مسئله در انتخاب نوع ایمپلنت کیفیت ایمپلنت و پشتیبانی کشور سازنده آن میباشد.
گاهی اوقات جهت کاشت دندان اگر استخوان کافی در فک وجود نداشته باشد لازم است که از مواد پیوند استخوان در ناحیه ایمپلنت استفاده گردد که هزینه ایمپلنت دندان بر اساس تعداد ایمپلنت مورد نیاز پیوند استخوان و نوع ایمپلنت متغیر میباشد