درمان ریشه دندان

دندان ممكن است به دلايل مختلف نياز به درمان ريشه ( عصب كشى ) پيدا كند ، پوسيدگى هاى عميق ، ضربات دندانى ، پر كردگى هاى وسيع قديمى ، وجود ترك ، درد دندان و ... مى توانند دلايل لزوم عصب كشى دندان باشند . نكته حائز اهميت اين است كه هميشه درد هاى دندانى عامل تعيين كننده اى براى انجام عصب كشى نيستند به عبارت ديگر گاهى اوقات دندانپزشك لازم مى داند دندانى را كه درد ندارد عصب كشى كند . درمان ريشه دندان در مطب ما توسط دستگاه روتارى صورت مى گيرد كه علاوه بر راحتى براى بيمار باعث افزايش كيفيت درمان نيز مى شود

بالا