دندانپزشکی کودکان

تجربه به ما ثابت کرده است که اکثر کسانی که ترس از دندانپزشکی دارند به دلیل خاطرات بدی است که از زمان کودکی در ذهنشان به جا مانده است.

در واقع انجام خدمات دندانپزشکی برای کودکان آسان نبوده و نیازمند دقت و حوصله بسیار است از آنجایی که  یک رفتار درست و با حوصله می تواند آینده ی دندانپزشکی کودکان امروز را تغییر دهد ما در مطب تمام سعی خود را برای انجام بهترین درمان برای کودک شما و ساختن خاطره ای خوب از دندانپزشکی فراهم می نماییم.

برای کودکان تمام کارهای دندانپزشکی شامل ترمیم _کشیدن _ عصب کشی _ روکش _ فیشور سیلانت _ ساخت فضا نگهدارنده ثابت و متحرک را با دقت و حوصله فراوان انجام میدهیم .

بالا