سفید کردن دندانها

سفید کردن دندانها (بیلیچینگ)

ما دو روش مختلف سفید کردن دندانها را به شما پیشنهاد می کنیم.
روش اول: سفید کردن دندانها در منزل می باشد .این روش مؤثر،کم هزینه و بدون درد بوده و دندانها طی دوره دو تا سه هفته یک تا دو درجه روشن تر می شوند .

روش دوم :سفید کردن دندان ها در مطب بوده که طی جلسه یکساعته در مطب با استفاده از لیزر دندان ها سفید می شوند .

در هر دو روش سفید کردن دندان ها هیچ ضرری به ساختار دندانها وارد نشده و هیچ نوع آسیبی به مینای دندان وارد نمیشود .

در هر دو روش ژل های سفید کننده با آزاد کردناکسیژن نوزاد بر روی سطح دندان باعث سفید شدن رنگ دندان می شوند .

بالا