سن مناسب جهت ایمپلنت دندان

/ / دسته‌بندی نشده

درمان ایمپلنت را میتوان در اشخاصی که رشد فکی آنها به اتمام رسیده که معمولاً از ١٨ الی٢٠ سالگی به بالا میباشد انجام داد به شرطی که شخص توان بدنی کافی جهت تحمل جراحی داشته باشد.

در واقع سن بیمار برای استفاده از روش درمان ایمپلنت محدود به سن خاصی نیست اما این روش باید زمانی استفاده شود که رشد استخوان فک تکمیل شده باشد که بهتر است به زمان بعد از بلوغ جسمی و رشد اسکلت صورت موکول شودکه در حدود ١٨ تا ٢٠ سالگی است.

در صورتیکه قبل از این سنین کاشت دندان انجام شود به دلیل رشد استخوان فک در دندانهای مجاور و عدم رشد فک در ناحیه کاشت دندان بعد از مدتی بین دندانها ناهماهنگی بوجود آمده و امکان این وجود دارد که دندان کاشته شده در آینده کوتاه تر به نظر آید . حتی در مواردی که چند ایمپلنت در کنار هم قرار داده شده باشد ممکن صورت دچار بد شکلی شود.

اگر به هر دلیلی قبل از سن رشد از ایمپلنت برای یک دندان استفاده شود پس از رسیدن به سن رشد باید پروتز ایمپلنت با پروتز دیگری که با دندانهای مجاور تناسب دارد تعویض گردد تا از مشکلات ذکر شده جلوگیری بعمل آید.

شرایط فیزیولوژیکی مناسب نیز جهت کاشت ایمپلنت بسیار ضروری است یعنی حتماً باید فرد دارای دندان دائمی باشد بنابراین این عمل برای زمان کودکی و هنگام وجود دندانهای شیری میسر نیست اگر به هر دلیلی فرد در سن قبل از سن رشد دندان دائمی اش را ازدست دهد دندان پزشک میتواند فضای مذکور را حفظ کرده و کاشت دندان را به زمان مناسب موکول نماید.
به طور کلی میتوان گفت که حداقل سن برای کاشت دندان زمانی است که روند رشد استخوان و فک به اتمام رسیده باشد ولی حداکثر سن برای این درمان وجود نداردفقط شخص باید از سلامت جسمی و کیفیت خوب استخوان برخوردار باشد.
همچنین اگر فرد فشار خون کنترل نشده بیماریهای قلبی و یا دیابت کنترل نشده داشته باشد و یا ازداروهای سرکوب کننده ایمنی استفاده میکند به دلیل محدودیت در کاشت ایمپلنت تصمیم بر کاشت را خود پزشک میگیرد.