لمینت های سرامیکی

یکی از دغدغه های مراجعه کنندگان این است که فکر می کنند اگر بخواهند لمینیت کنند دندانهایشان تراش خورده و کوچک می شود در صورتیکه این تصور کاملا غلط است.

در این مرکز جهت ساخت لمینیت های سرامیکی فقط آماده سازی سطحی در سطح بیرونی دندان صورت می گیرد و در صورت داشتن برجستگی در سطح بیرونی دندان کمی صاف شده و در خیلی موارد همین یک مقدار تراش نیز صورت نمی گیرد که اصطلاحا به آن اصطلاح طرح لبخند با لمینیت بدون تراش گفته می شود.

در این مرکز جهت ساختن لمینیت های سرامیکی با استفاده از اسکنر پیشرفته دهانی از دهان بیمار در موقعیت های مختلف اسکن گرفته می شود و سپس با استفاده از دستگاه  CAD -CAM و استفاده ازتکنولوژی پرینتر سه بعدی لمینت هایی بسیار زیبا و با دقت فوق العاده بالا به مراجعه کنندگان تحویل داده می شود.

بالا